LEDELSESUDVIKLING

TRANSFORMERENDE LEDELSESFORLØB

Ledelse er en mangefacetteret disciplin. Hvordan du tilgår ledelse – både formelt og uformelt – har stor betydning for, hvor effektive mennesker omkring dig har mulighed for at være, og hvor stor motivation for og lyst de har til at bidrage med deres kreativitet og dedikation. Hvordan leder du i forandringer? Kan du lede din egen opmærksomhed, så kan du også begynde at lede andres opmærksomhed i retning af det, du og din organisation er sat i verden for.

LEDELSESCOACHING

LEDELSE OG SELVLEDELSE

Nogen gange har du som leder brug for et rum, hvor du kan tænke højt, reflektere over de vigtige afvejninger i dit arbejde, dine valg og dine muligheder. Et sted hvor du kan gå i dybden med svære problemstillinger og skabe ny energi og nye perspektiver. Coaching forløb fokuserer altid på dine ønsker til forandring, dine styrker og dine værdier og har også blik for udviklingspunkter og udfordringer. Coaching forløb kan bruges til karriereudvikling og -afklaring, til at finde bæredygtige balancer i et travlt og krævende liv og arbejdsliv og til at arbejde med udfordringer i forhold til ledelse og selvledelse, samarbejde, kommunikation, formål, autenticitet og forandringens vinde generelt.

LEDELSE

HVORFOR?

I Compassion Consulting arbejder vi med ledelse ud fra en filosofi om, at man kan lean'e og effektivisere meget i organisationer, men man kan ikke lean'e sig ud af, hvordan mennesker fungerer fra naturens side. Nogle strategier, processer og relationer fremmer engagement, kreativitet og virkelyst, andre hæmmer. Den verden vi lever i i dag med stor forandringshast, usikkerhed, kompleksitet og ny teknologi fordrer meget af mennesker. Vi skal derfor organisere os og lede ud fra best practice, og hvad videnskaben har dokumenteret om hvordan den menneskelige hjerne og krop fungerer, og hvad den har brug for. Den har bl.a. brug for forbundethed og formål. Når vi leder med både hjerne og hjerte får vi frigivet kreativitet, handlekraft og passion hos de medarbejdere, organisationer er bygget af. Lad os styrke hinanden i arbejdslivet i stedet for at gøre det modsatte og handle mod bedre viden. Der er måder at leve og lede på, der frigiver potentialer, frisætter mod og kreativitet og muliggør nye løsninger på både nutidens og fremtidens problemer. Vi lykkes kun i fællesskab, så lad os bruge menneskers ressourcer respektfuldt og klogt.

HVAD

Vil vi se forandringer i organisationers kultur, ledelse, effektivitet, kunde- og brugerfokus eller andet skal vi ofte have større indsigt i mere grundlæggende psykologiske, biologiske og neurofysiologiske virkningsmekanismer end vi har for vane. Vi kan stille spørgsmål som: Hvor vil I gerne hen? Til gavn for hvem? Hvad giver I jeres fulde fokus? Hvem er jeres vigtigste interessenter? Hvordan møder I dem, samarbejder med dem og om hvad? Når I de mål I har sat jer? Hvad siger tallene? Hvad er jeres brændende ambition? osv. Når der er klarhed over ledelsesopgaven og formålet med ledelsen kan vi begynde træningen og fokuseringen på det, der peger i retning af de resultater, organisationen har som mål. Vi arbejder med hvordan man som leder hjælper organisationen, teamet eller medarbejderne til at holde fokus på det vigtigste. Og hvordan man leder sit eget nervesystem og sin egen opmærksomhed i hverdagen, og hvordan det påvirker de resultater du, dit team og din organisation er i stand til at skabe.

HVORDAN?

Ledelsesudviklingsforløb er altid træningsbaseret, praksisnære og forskningsinformeret. Forløb kan køre parallelt i flere ledelseslag eller involvere flere ledelseslag. Mindset og metode er lige vigtige dele af forandringsprocesser og udviklingsforløb i Compassion Consulting og altid designet omkring hverdagsudfordringer og opgaver. Der tilstræbes maksimal transfer-værdi fra træning til hverdag og forløb samskabes altid med kunden, så I får den største værdiskabelse for både ledere og organisation. Profil værktøj som Whole Brain tænkning eller Hogan personlighedsprofiler bruges hvor det kan styrke team og ledelsesdialoger eller individuelt styrke dig som leder i din forståelse af dine præferencer og din personlige ledelsesstil. Læs evt. mere i mine bøger under Publikationer eller kontakt mig gerne for at høre mere eller lad os mødes personligt og drøfte muligheder for et samarbejde.

Thomas Enna Larsen, Direktør Forretningsudvikling

"I forbindelse med en organisatorisk ændring i vores område afholdt vi en afdelingsdag med fokus på forandring. Vi havde fornøjelsen af at have Clarissa med på dagen, hvor hun bidrog med et indlæg omkring mindfulness i en forandringsproces og facilitering af den efterfølgende dialog. Clarissa viste stor indlevelse og forståelse for vores forandringsproces og hendes indlæg var engageret og ramte præcis vores behov. Det har givet en fælles forståelse for hvordan forandring påvirker os som team og individuelt samt givet os en værktøjskasse til at imødegå de udfordringer forandring medfører."