CLARISSA CORNELIUSSEN

EJER

ORGANISATIONSKONSULENT

Som skole- og organisationskonsulent arbejder Clarissa med design, undervisning og facilitering af længere udviklingsforløb på skoler og i organisationer både privat og offentligt, nationalt som internationalt. Clarissa har de sidste 16 år arbejdet med talentudvikling, lederudvikling, medarbejderudvikling og coaching samt som foredragsholder. Hun stiftede Compassion Consulting i 2015. Før det arbejdede hun som seniorkonsulent hos konsulenthuset Resonans A/S i 9 år. Clarissa er drevet af at frigøre og skabe kreativitet, innovation, meningsfuldhed og handlekraft i organisationer til gavn for både det enkelte menneske, organisationen og samfundet. Clarissa har specialiseret sig i personligt og professionelt nærvær og har arbejdet i feltet siden 2001.

 

ERHVERVSPSYKOLOG

Som erhvervspsykolog har Clarissa haft fokus på udvikling af menneskelige ressourcer og skabende fællesskaber i arbejdslivet. Herunder bæredygtige arbejdsrelationer og -præstationer. Ved at formidle psykologisk, biologisk og neurovidenskabelig viden og tilbyde træningsbaserede forløb og programmer, bygger Clarissa bro mellem mennesker i organisationer og menneskelige organisationer. Hun coacher ledere og medarbejdere og har i de senere år fokuseret på skolen som en vækstkasse for menneskelig udvikling, samfundssind og fremtidens iværksættere og ledere. Clarissa blev autoriseret psykolog i 2003.

MINDFULNESS & COMPASSION UNDERVISER

Clarissa har altid arbejdet engageret med at bringe Mindfulness ud i samfundet til gavn for så mange som muligt. Hun var medforfatter på bogen Mindfulness i organisationer i 2013. Hun har undervist i mindfulness siden 2003. Clarissa er også blandt de første i Danmark til at introducere det evidensbaseret kompetenceudviklingsprogram Mindful Self-Compassion både i uddannelsesmæssig sammenhæng, som kursusforløb og på arbejdspladser. Clarissa er certificeret underviser i Mindful Self-Compassion fra UCSD, USA, og CFT uddannet (Compassion Fokuseret terapi) .