DET GODE SKOLELIV

SKOLEUDVIKLING FOR BØRN I LÆRINGSVANSKELIGHEDER - OG ALLE ANDRE

Børn er vigtige læremestre for voksne, og børns sociale, faglige og personlige udvikling er afgørende for vores alles fremtid. Alle børn fortjener det gode skoleliv, så de får mulighed for at folde deres potentialer ud og vælge en vej i livet, der matcher deres styrker og interesser. Derfor arbejder Compassion Consulting med at udvikle skolen sammen med lærere, pædagoger, ledelser og elever så vi får et skoleliv der er godt for både børn og voksne.

Skoleudvikling med fokus på børn i læringsvanskeligheder har vist, at det børn i læringsvanskeligheder efterspørger mere af i skolen, det er det alle børn efterspørger i skolen. De ønsker særligt aktivitet i løbet af skoledagen, medbestemmelse, vedkommenhed og en god stemning i klasserummet. Det viser resultaterne af det Egmont finansierede Spiral-projekt, som fremlægges på konferencen på Experimentarium d. 13. september 2018 under titlen: Er skolen for børn og sarte sjæle? Hvordan skaber vi det gode skoleliv for både børn og voksne? Kom og vær med sammen med andre skoleinteresserede og hør Rane Willerslev, der er keynote speaker. Tilmelding på experimentarium.dk/skoleliv

Compassion Consulting har siden 2015 deltaget i projektgruppen på Experimentarium sammen med de dedikerede skole- og udviklingskonsulenter Morten Fabricius Kisendal, Per Krull og Louise Klinge, der med inspiration fra Experimentariums oplevelsesbaseret læringsmiljø har samskabt og udviklet metoder, didaktikker og mindset til at fremme læringslyst, motivation og engagement hos elever i læringsvanskeligheder - dem der ofte bliver tabt i skolen - og alle de andre.
Det kan du læse mere om i vores bog Det Gode Skoleliv, der udkommer på Århus Universitets Forlag op til konferencen i september 2018, eller ved at følge Experimentarium linket herunder. Vi udvikler aktuelt metoder og didaktikker sammen med skoler, der også er interesserede i at fremme alle børns læringslyst, motivation og engagement, og som bruger samarbejdet til at fokusere på bestemte årgange eller afdelinger ved at tilbyde nye læringsdidaktikker i form af f.eks. projektarbejdsformen, selvbestemmelse elementer, problembaseret læring, m.fl.

Spiral projektet viser, at det gode skoleliv er meget afhængigt af engagementets didaktik, som du kan læse mere om i vores bog og af læreres relationskompetence, som nylig forskning af bl.a. Louise Klinge og Sarah Grahms viser.

SPIRAL-PROJEKTET

FAMILIEPROJEKTET

RELATIONSKOMPETENCE UDDANNELSE PÅ LANDETS SKOLER

Skoleforsker og skolekonsulent Louises Klinge's forskning i lærerens relationskompetence og betydningen af positive lærer-elev relationer for børns faglige, sociale og personlige udvikling er indholdet for uddannelsen til Relationskompetence Vejviser på landets skoler. Uddannelsen er opdelt i 8 moduler og udbydes på skoler, der ønsker at efteruddanne en udvalgt gruppe lærere til at vejvise deres kolleger på skolerne inden for relationskompetence. Louises forskning peger på 3 særlige kendetegn ved lærerens relationskompetence og 4 betingelser, der skal være opfyldt for at kunne agere relationskompetent en større del af tiden. Jeg er medunderviser på uddannelsen og på modulet om betingelsen Nærvær. Kontakt mig hvis du er interesseret i at høre mere.

”Hvis jeg synes, der er noget, der er sjovt, så har jeg også nemmere ved at koncentrere mig om det”

 

Elev på mellemtrinnet