DET GODE SKOLELIV

ENGAGEMENTETS DIDAKTIK - SKOLEUDVIKLING I ØJENHØJDE

Børn er vigtige læremestre for voksne, og børns sociale, faglige og personlige udvikling er afgørende for vores alles fremtid. Alle børn fortjener det gode skoleliv, så de får mulighed for at folde deres potentialer ud og vælge en vej i livet, der matcher deres styrker og interesser. Derfor arbejder Compassion Consulting med at udvikle skolen sammen med lærere, pædagoger, ledelser og elever så vi får et skoleliv, der er godt for både børn og voksne.

Skoleudvikling med fokus på børn i læringsvanskeligheder har vist, at det børn i læringsvanskeligheder efterspørger mere af i skolen, det er netop det, alle børn i skolen efterspørger. De ønsker særligt aktive arbejdsformer i løbet af skoledagen, medbestemmelse, vedkommenhed og en god stemning i klasserummet. Det viste resultaterne af det Egmont finansierede Spiral-projekt, som blev fremlagt på konferencen på Experimentarium i efteråret 2018 under titlen: Er skolen for børn og sarte sjæle? Hvordan skaber vi det gode skoleliv for både børn og voksne? 

Spiral projektet viste, at det gode skoleliv er meget afhængigt af engagementets didaktik, som du kan læse mere om i vores bog fra Århus Universitetsforlag Det Gode Skoleliv.

Compassion Consulting deltog fra 2015 til 2018 i projektgruppen på Experimentarium sammen med de dedikerede skole- og udviklingskonsulenter Morten Fabricius Kisendal, Per Krull og Louise Klinge. I projektet samskabte og udviklede vi metoder, didaktikker og mindset til at fremme læringslyst, motivation og engagement hos elever i læringsvanskeligheder - dem der ofte bliver tabt i skolen - og alle de andre - med inspiration fra Experimentariums oplevelsesbaseret læringsmiljø. Vi udvikler aktuelt metoder og didaktikker sammen med skoler, der også er interesserede i at fremme alle børns læringslyst, motivation og engagement, og som bruger samarbejdet til at fokusere på bestemte årgange eller afdelinger ved at tilbyde nye læringsdidaktikker i form af f.eks. projektarbejdsformen, selvbestemmelse elementer, problembaseret læring, iværksætteri m.fl.

”Hvis jeg synes, der er noget, der er sjovt, så har jeg også nemmere ved at koncentrere mig om det”

 

Elev på mellemtrinnet

RELATIONSKOMPETENCE VEJVISERUDDANNELSE PÅ LANDETS SKOLER

HØJT KVALIFICERET TEAM MED LOUISE KLINGE I SPIDSEN UDDANNER LÆRERE, PÆDAGOGER & SKOLELEDELSER

Skoleforsker og skolekonsulent Louises Klinge's forskning i lærerens relationskompetence og betydningen af positive lærer-elev relationer for børns faglige, sociale og personlige udvikling er indholdet for efteruddannelsen til Relationskompetence Vejviser på landets skoler.

Uddannelsen er opdelt i 8 moduler og udbydes på skoler, der ønsker at efteruddanne en udvalgt gruppe lærere og pædagoger til at vejvise deres kolleger på skolerne i arbejdet med relationskompetente handlinger. Louises forskning peger på 3 særlige kendetegn ved de fagprofessionelles relationskompetence og 4 betingelser, der skal være opfyldt for at kunne agere relationskompetent i endnu flere interaktioner med børnene i en hektisk skolehverdag. Jeg er medunderviser på uddannelsen og på modulet om betingelsen Nærvær.

Jeg har bidraget med en artikel om Nærvær i en hektisk skolehverdag i et temanummer af KVaN om relationskompetence i september 2018.

Kontakt mig endelig, hvis du er interesseret i at høre mere, eller se mere på www.Louiseklinge.dk

 

 

 

FAMILIEDANNELSE OG PERINATALT MENTALT HELBRED

Relationsdannelse i menneskers liv sker allerede under graviditeten og tidlig indsats starter ikke først i vuggestuealderen eller skolealderen men under og omkring graviditet, fødsel og barselsperioden. I samarbejde med psykolog og jordemoder Anna-Katherine Højland og Hvidovre hospital udbyder Compassion Consulting en 1-årig psykologisk efteruddannelse for sundhedsprofessionelle, der arbejder med gravide, spæd- og småbørn og familier omkring familiedannelse og perinatalt mentalt helbred.