Mindfulness i organisationer

Mindfulness i organisationer giver en indføring i hvad mindfulness er, hvorfor mindfulness mon blomstrer op i erhvervslivet og en gennemgang af den forskning, der viser, at tilgangen med fordel kan benyttes af ledere såvel som medarbejdere og introduceres på arbejdspladsen.

Bogen giver også et konkret indblik i, hvordan mindfulness kan trænes – via eksempler fra forfatterens egne erfaringer med at introducere mindfulness for en række store og små, offentlige og private organisationer i Danmark. Bogen afrundes med historier fra ledere og medarbejdere, der alle har deltaget i forløb med mindfulness og har brugt det til at gøre en forskel på deres arbejdsplads.  

Mindfulness i organisationer vil se på effekterne ved mindfulness i praksis, heriblandt forbedrede kognitive funktioner, styrkelse af emotionel og social intelligens, stresshåndtering og forøget jobtilfredshed.

Bogen henvender sig til ledere, medarbejdere samt interne og eksterne konsulenter, der er interesserede i, hvordan mindfulness kan bruges i praksis på arbejdspladsen.

 

.

Det Gode Skoleliv 

Bogen udkom på Århus Universitets Forlag op til konferencen på Experimentarium “Er skolen for børn og sarte sjæle? – Hvordan skaber vi det gode skoleliv for både børn og voksne?"d. 13. september 2018.

I bogen går vi tæt på spørgsmålet om, hvordan skolen bliver det sted, hvor alle børns medfødte lyst til at lære og udvikle sig kan komme til udtryk. Bogen er resultatet af et samarbejde mellem 350 elever, 35 lærere og pædagoger, 5 skoleledelser, 2 kommuner og en gruppe skoleeksperter der i et 4-årigt projekt, generøst støttet af Egmont Fonden, har udviklet metoder til at engagere og motivere elever i læringsvanskeligheder i Folkeskolen. Projektets resultater fremlægges i bogen og vejene til øget læringslyst og udbytte i skolen skitseres. Centralt er Engagementets didaktik - når elever arbejder aktivt med vedkommende og meningsfuldt indhold i samhørighed og en god stemning. Spiralprojektet viser, at børns læringslyst er vejen til et bedre skoleliv, og at der er mange steder, hvor vi i skolen kan engagere også elever, der normalt ikke synes, at skolen er et sted for dem.

'

ARTIKEL

 Nærvær i en travl skolehverdag

Udkommet i tidsskriftet KVaN i temanummer om Lærerens relationskompetence, september 2018.

Afstemthed og autenticitet kræver, at man er fuldt til stede i relationen, og det kan være svært i en præstationsorienteret skole, hvor de faglige krav presser mange lærere. I artiklen gives der bud på, hvordan man i den hektiske skolehverdag kan skabe det professionelle nærvær, som er altafgørende for at kunne indgå i udviklende relationer med eleverne.