INDIVIDUELLE SPARRINGS- OG UDVIKLINGSFORLØB

FOR LEDERE OG MEDARBEJDERE

Coaching forløb i Compassion Consulting kan antage flere former. Vi fokuserer altid på dine ønsker til forandring, dine styrker og dine værdier og har også blik for udviklingspunkter og udfordringer. Coaching forløb kan bruges til karriereudvikling og -afklaring, til at finde bæredygtige balancer i et travlt og krævende arbejdsliv og til at arbejde med udfordringer i forhold til ledelse og selvledelse, samarbejde, kommunikation, formål, autenticitet, arbejdspres og forandringens vinde generelt.

Coaching sessionerne kan foregå på forskellige lokationer med tid til fordybelse og refleksion. Mellemrummene mellem sessionerne er en integreret del af forløbet og ofte der, hvor den største forandring sker, når nye strategier, adfærdmønstre og mindsets afprøves og indsigt og udsyn udfoldes og bundfælder sig. Forløbenes form og varighed aftales individuelt men er typisk omkring 6 sessioner.

Coaching forløb for ledere kan også foregå i praksis på arbejde mens du gør det, du plejer at gøre. Denne form for on-the-job coaching er særlig effektiv ift. at komme hele vejen rundt om ledelsesopgaven og din måde at udfylde rollen på. Som on-the-job coach følger jeg din arbejdsdag og observerer mikro-adfærd i din ledelse opad, udad og nedad, kommunikation, gennemslagskraft, prioritering, eksekvering og strategisk ledelse. Observationerne suppleres efterfølgende med refleksioner, feedback og dialoger omkring arbejdsdagens forløb og effekterne af den observerede  ledelsesadfærd. On-the-job coaching kan også kombineres med et almindeligt coaching forløb i den udstrækning, det understøtter fokus for forløbet.

Alle coaching forløb afsluttes med en evaluering og har løbende feedback.